สารแสดงความยินดี

ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล

Abstract


การแปลและการล่าม นับเป็นเรื่องสำคัญที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน อาศัยเหตุที่มนุษย์แต่ละทวีปแต่ละภูมิภาคต่างก็มีภาษาเป็นของตนเองเพื่อบำรุง ความเป็นอารยะแก่ชาติจึงทำให้ต้องมีเครื่องมือที่จะเป็นสื่อกลางนำพาสารข้าม พรมแดนภาษาเพื่อประโยชน์ทั้งในทางไมตรีและทางการค้าพาณิชย์

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.