การแปลวรรณกรรม
Translating Fiction

เพ็ญศรี เคียงศิริ

Abstract


งานแปลและงานเขียนนั้นแบ่งเป็นสองประเภทใหญ่ๆ เรียกว่า Fiction และ Non- Fiction Fiction คือ วรรณกรรมหรืองานเขียนที่ใช้จินตนาการได้ โดยทั่วไปเป็นร้อยแก้ว บ้างเรียก บันเทิงคดี เช่น เรื่องสั้น นวนิยาย บทกวี บท ภาพยนตร์ บทละครโทรทัศน์ เป็นต้น (ราชบัณฑิตยสถาน น. 181) ในขณะที่ Nonfiction เป็นเรื่องจริงที่ไม่มีการใช้จินตนาการมาเสริม เช่นรายงาน การประชุม บทความเรื่องการทำหมัน หรือ เรื่องการดูแลผู้สูงอายุ บ้างเรียกสารคดี(น. 286)

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.