“ตลอดกาลน่ะนานแค่ไหน” หนึ่งในพระอัจฉริยภาพด้านการแปล ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ก่อศักดิ์ ธรรมเจริญกิจ, อภิรดี เจริญเสนีย์

Abstract


วรรณกรรมเป็นกระจกสะท้อนสังคม และเป็นเครื่องมือที่ผู้แต่งใช้ถ่ายทอด ความรู้สึกนึกคิดของตนที่มีต่อผู้คนและสังคมในยุคต่างๆ หากเราต้องการเข้าถึง ความคิดของคนชาติใดชาติหนึ่ง ก็จะสามารถเลือกศึกษาจากวรรณกรรมของชาติ นั้นได้ ดังที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเล่าในพิธีเปิด นิทรรศการ “หูท่ง เอกลักษณ์โดดเด่นของเมืองปักกิ่ง” และพิธีเปิดตัวหนังสือเรื่อง “ตลอดกาลน่ะนานแค่ไหน” ว่า “การที่เราจะศึกษาประเทศใดประเทศหนึ่งนั้น นอกจากที่เราจะศึกษาจากตำรา ประวัติศาสตร์ที่จารึกเอาไว้ อีกสิ่งหนึ่งที่เรา สามารถศึกษาประเทศนั้นๆ ได้ คือ วรรณกรรมในลักษณะของนวนิยายที่ถูกเขียน บรรยายถึงเรื่องราวรอบๆ พื้นที่นั้น อาจจะไม่ตรงกับความเป็นจริงเสียหมดแต่ก็ใกล้เคียง ด้วยการนำเรื่องจริงมาผสมผสานกับจินตนาการ เพื่อให้เนื้อหาน่าติดตาม” ด้วยเหตุนี้ พระองค์จึงทรงสร้างสรรค์งานแปลโดยคัดสรรผลงานจากวรรณกรรม ภาษาต่างประเทศอันทรงคุณค่ามาแปลและเรียบเรียงเป็นภาษาไทยอย่างต่อเนื่อง เช่น ขบวนการนกกางเขนจากภาษาฝรั่งเศส นิทานโกหกจากภาษาเยอรมัน เป็นต้น เป็นการแสดงถึงพระอัจฉริยภาพด้านภาษาต่างประเทศ และยังเป็นคุณูปการต่อ วงการวิชาการด้านการแปลอีกด้วย

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.