สารแสดงความยินดี

ดร.ดำรงค์ อดุลยฤทธิกุล

Abstract


เนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย ได้ริเริ่ม สร้างความร่วมมือในด้านการแปลและการล่าม โดยได้จัดทำวารสารการแปลและ การล่ามฉบับปฐมฤกษ์ขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนักวิชาการ อาจารย์ รวมทั้งบทความจากวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.