สารแสดงความยินดี

อาจารย์จงจิต อรรถยุกติ

Abstract


ย้อนกลับไปในปี 2557 เมื่อสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทยได้รับ เกียรติให้เป็นหนึ่งในสี่สถาบันที่ร่วมกันจัดทำวารสารการแปลและการล่าม ซึ่งน่าจะ เป็นวารสารด้านการแปลและการล่ามฉบับแรกของประเทศไทย และได้ร่วมลงนาม ในการจัดท าวารสารฯ ดังกล่าว ข้าพเจ้ารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งและสนับสนุนการ จัดทำวารสารฯนี้ตั้งแต่แรกเริ่มพร้อมกับให้กำลังใจผู้จัดทำเนื่องจากคาดการณ์ว่า การริเริ่มทำอะไรใหม่นั้นย่อมมีอุปสรรคไม่มากก็น้อย เมื่อได้รับเชิญให้เขียนสาร แสดงความยินดีพร้อมกับข้อมูลของวารสาร ข้าพเจ้าจึงยินดียิ่งขึ้นที่จะได้เห็นรูปเล่ม วารสารฯนี้หลังจากที่รอคอยมาเป็นเวลาพอสมควร

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.