บรรณาธิการแถลง

จิรสิริ เกษมสินธุ์ วิเวกเมธากร

Abstract


วารสารการแปลและการล่ามฉบับปฐมฤกษ์นี้เป็นผลจากความร่วมมือ ระหว่างสี่สถาบัน ได้แก่ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย และ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีการลงนามข้อตกลงระหว่าง สี่สถาบัน เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557 โดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นเจ้าภาพ วารสารฉบับปฐมฤกษ์นี้

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.